2012. április 9., hétfő

Előrehozott nyugdíj 2012-2013: előrehozott öregségi nyugdíj változások

A változás a következő eddigi nyugdíjkategóriákat érinti:
– előrehozott és csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj
– korkedvezményes nyugdíj
– bányásznyugdíj
– művésznyugdíj
– országgyűlési, európai parlamenti képviselők, polgármesterek korhatár előtti öregségi
nyugdíja
– korengedményes nyugdíj
- fegyveres testületek hivatásos tagjainak szolgálati nyugdíja.

Az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt – beleértve a jelenlegi előrehozott nyugdíj és csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj korábbiak szerinti jogosultjait is –, az igénylők ellátásban fognak részesülni. Az ellátás nem számít nyugdíjnak, de évente a nyugdíj változásával azonos mértékben változik. Amikor az ellátásban részesülők elérik a nyugdíj korhatárt, ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakul át.

A korhatár előtti ellátás folyósítását szüneteltetni kell azokra a hónapokra, amikor a jogosult álláskeresési járadékban részesül.

A 2011. évi CLXVII. törvény alapján a korhatár előtti ellátás megszűnik, ha

- a jogosult meghal,

- a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

- a jogosult részére a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,

- a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy

- a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból megszünteti, ha

a) a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, vagy

b) a 2009. december 31-ét követően és 2012. január 1-jét megelőzően megkötött megállapodásra tekintettel megállapított korengedményes nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátásban részesülő biztosítási jogviszonyt létesít olyan gazdasági társaságként/társas vállalkozásként működő munkáltatóval, amelynek természetes személy tagja és a munkavállaló a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozói viszonyban áll (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, valamint testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa), és a munkáltató természetes személy tagja(i), a munkavállaló, valamint a hozzátartozóik egymás közötti gazdasági viszonyában többségi befolyás (Ptk. 685/B. §) áll fenn. Az érintettek ellátásra való jogosultságát megalapozó megállapodásban ugyanis - a Ptk. 203. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a munkáltatónak kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít biztosítással járó jogviszonyt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése