2012. április 9., hétfő

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása 2014

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása - Háztartási munka 2012-2013

A háztartási munka a természetes személy és a vele közös háztartásban élő személyek, közeli hozzátartozók mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására szolgáló tevékenység, így különösen a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

Nem tekinthető háztartási munkának a fenti munkák elvégzése,
  • ha a foglalkoztatás nem természetes személyek között valósul meg,
  • ha a szolgáltatás ellenértékeként a foglalkoztató mástól juttatásban részesül, illetve
  • ha az a foglalkoztató, vagy a vele közös háztartásban élő személyek, közeli hozzátartozók üzletszerű tevékenységével függ össze.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a foglalkoztató, mely a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. Amennyiben a foglalkoztatás a következő hónapra is átnyúlik, a bejelentést ismét teljesíteni kell.

A bejelentésre kizárólag
  • Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton (az APEH honlapjáról – www.apeh.hu – letölthető 10T1043H jelű bejelentőlapon), vagy
  • telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 185-ös telefonszámon, vagy
  • 2010. december 1-jétől SMS-ben (szintén a 185-ös telefonszámon)
van lehetőség és tartalmaznia kell a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és TAJ számát, valamint a foglalkoztatás kezdő időpontját. Szükség esetén (pl. téves adatközlés, vagy a foglalkoztatás meghiúsulása) a bejelentést követő 24 órán belül lehetőség van az adatok módosítására, illetve a bejelentés visszavonására.

Mi nem tekinthető háztartási munkának?
Nem tekinthető háztartási munkának a fenti tevékenység akkor, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja vagy munkavállalója. Akkor sem tekinthető háztartási munkának a fenti tevékenység, ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató - akár közvetve is - mástól juttatásban részesül. A háztartási munkát vagy tevékenységet üzletszerűen végezni nem lehet, illetve ilyenkor az nem tekinthető háztartási munkának.
Adórendszeren kívüli kereset
Azt az összeget, amelyet a foglalkoztató magánszemély a háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat, adórendszeren kívüli keresetnek kell tekinteni.
Háztartási alkalmazott adózása
Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még akkor sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érintő bejelentési kötelezettségét nem teljesítette. Az adórendszeren kívüli kereset tekintetében bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése