2012. április 11., szerda

lakásfenntartási támogatás kérelem 2012-2013

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás ( vagy nem lakás célkára szolgáló helyiség) fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás. A TÁMOGATÁS KÉT JOGCÍMEN ADHATÓ: a) normatív támogatás b) az adósságkezelésben részesülő személyeknek. A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS UGYANAZON LAKÁSRA EGY JOGOSULTNAK ÁLLAPÍTHATÓ MEG, FÜGGETLENÜL A LAKÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ÉS HÁZTARTÁSOK SZÁMÁTÓL. A TÁMOGATÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ ÖSSZEGE: a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2012. évben 28.500 Ft) 50%-át (jelenleg 14.250 Ft-ot) b) a fentiek szerinti mértéket meghaladó, de az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ánál ( jelenleg 71.250 Ft) nem nagyobb egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata. ( A támogatás mértékét egy, az 1993. évi III. tv. 38. § (7) bekezdésében szereplő képlet alapján kell kiszámítani. A fogyasztási egység fogalmát lásd részletesen a Jogosultság feltétele részben, az elismert költség részletesen a Megjegyzés részben olvasható) FONTOS! A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT ÚGY KELL SZABÁLYOZNI, HOGY ANNAK AZ EGY HÓNAPRA JUTÓ, 100 FORINTRA KEREKÍTETT ÖSSZEGE NEM LEHET KEVESEBB 2500 FORINTNÁL. A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST ELSŐSORBAN TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁJÁBAN, ÉS A LAKÁSFENNTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ AZON RENDSZERES KIADÁSOKHOZ KELL NYÚJTANI, AMELYEK MEGFIZETÉSÉNEK ELMARADÁSA A KÉRELMEZŐ LAKHATÁSÁT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN VESZÉLYEZTETI ( közüzemi díjak kifizetése közvetlenül a szolgáltató részére). A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó igényt a LAKCÍM szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán vagy irodáján lehet. A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a Korm. rendelet az 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének, és a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése