2012. április 9., hétfő

Mi mennyi 2014- Munkabér 2014, minimálbér 2014, közterhek, járulékok, tb összege

Munkabér , minimálbér , garantált bérminimum , közterhek , járulékok , adók 2014.
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/nap
Órabér
Ft/óra
Minimálbér Korm. rend. 2. § (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535
Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. § (2) bek. 108.000 24.850 4.970 621
* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.).
Részmunkaidő esetén a meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra, tehát a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is.
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.
Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/nap
Órabér
Ft/óra
Minimálbér Korm. rend. 2. § (1) bek.
78.000
17.950
3.590
449
Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. § (2) bek.
94.000
21.650
4.330
541
* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).
Köztisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.
38.650,-Ft
Kormánytisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek.
38.650,-Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 60. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §
20.000,- Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (1) – (2) bek.
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.
356.000,-Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.
3.000,-Ft/óra
A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.
15.000,-Ft/hó
A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.
135.000,-Ft/hó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése