2012. július 25., szerda

szja kalkulátor

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítésének lehetőségei 2012-2013. évben. Az adott évre vonatkozó adókötelezettségét a magánszemély adózó önadózással vagy munkáltatói  adómegállapítás révén teljesítheti. Önadózóként lehetősége van – a törvényi által meghatározott feltételek fennállása esetén – adónyilatkozatot tenni, az állami adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást benyújtani, vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészíteni a bevallását.

Munkáltatói adómegállapítás
A magánszemély 2012. január 31-ig írásban nyilatkozhat a munkáltatójának, társas vállalkozásának és kérheti, hogy a 2011. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója, társasága állapítsa meg és számolja el a különbözetet (11NY29 jelű nyilatkozat). Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, erről is nyilatkoznia kell (11NY30 jelű nyilatkozat). Ha a munkáltató nem ajánlja fel dolgozói részére a munkáltatói elszámolás választásának lehetőségét, erről és az egyszerűsített bevallás benyújtásának választhatóságáról időben tájékoztatnia kell a magánszemélyt.

Adónyilatkozat (1153ANY)
A személyi jövedelemadóról szóló törvény új lehetőségként vezeti be az adónyilatkozatot az adókötelezettség teljesíthetőségének rendszerébe. A magánszemély adónyilatkozatot tehet, ha nem keletkezett olyan kötelezettsége, vagy nem él olyan jogosultsággal, amely miatt bevallási kötelezettségét munkáltatói adómegállapítással vagy adóbevallással kell teljesítenie. A NAV honlapján letölthető a 1153ANY nyomtatvány és a kitöltési útmutató, mely 13+1 kérdéssel segít annak eldöntésében, hogy a magánszemély jogosult-e adónyilatkozat megtételére. Az adónyilatkozaton az azonosító adatokon kívül mindössze a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti valamennyi adóévi adóköteles jövedelem együttes összegét, a jövedelmet terhelő jövedelemadó (16 %) összegét, valamint a munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó, adóelőleg összegét kell feltüntetni. A kitöltött, aláírt adónyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje 2012. május 21.
 
Egyszerűsített bevallás (1153NY) 2013
Az adóhatósági közreműködéssel készített egyszerűsített bevallást az erre a célra szolgáló nyilatkozaton (1153NY) kérheti a magánszemély az adóhatóságtól. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2012. február 15-ig kell postára adni vagy az ügyfélkapun keresztül az adóhatóság részére megküldeni. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén már csak a 1153-as nyomtatvány, valamint a 1153ANY adónyilatkozat kitöltésével lehet a kötelezettséget teljesíteni.

Az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás (1153)
Amennyiben a magánszemély nem választhatja, vagy nem választja az adónyilatkozat kitöltését vagy az egyszerűsített bevallási lehetőséget, és nem kéri a munkáltatói adómegállapítást – vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja –, akkor a 1153 számú személyi jövedelemadó bevallás nyomtatványon (teljes, vagy csökkentett adattartalommal), az állami adóhatóság közreműködése nélkül, önállóan köteles teljesíteni bevallási kötelezettségét. Az szja kalkulátor ingyenesen használható minden adózó számára. Ebben az esetben bevallását kitöltve, aláírva 2012. május 21-ig személyesen az ügyfélszolgálatokon, postai úton vagy – ügyfélkapus regisztrációval rendelkezés esetén – elektronikus úton küldheti vissza az állami adóhatósághoz. Az egyéni vállalkozók és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek – fentiektől függetlenül – személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket 2012. február 27-ig kötelesek teljesíteni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése