2012. november 3., szombat

magánnyugdíjpénztár hozamok 2013


A magán-nyugdíjpénztári tagságukat fenntartók is jogosultak lesznek arra, hogy megállapodást kössenek a nyugdíj-biztosítási szervvel, ha nincs elegendő szolgálati idejük - tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter egy parlamenti képviselő írásbeli kérdésére adott válaszában.

"Tekintettel arra, hogy a maradó pénztártagok 100 százalékos társadalombiztosítási nyugdíjra szereznek várományt a biztosítási jogviszonyukban megfizetett 10 százalékos nyugdíjjárulékért cserébe, ezért valóban indokolt, hogy a megállapodás-kötési lehetőség, amennyiben nincs elegendő szolgálati idejük, a pénztártagok részére is nyitva álljon" - írja Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az országgyűlés honlapján közzétett, Vágó Gábor LMP-s képviselő kérdésére adott válaszában. A szükséges jogszabály-módosítási javaslatot a nemzetgazdasági tárca szakértői már kidolgozták, benyújtásáról pedig a társadalombiztosítási törvény soron következő módosításakor fognak gondoskodni - közölte a miniszter. A hatályos szabályok szerint ugyanis a társadalombiztosításról szóló törvény jelenleg csak a magán-nyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkezőknek biztosítja azt a lehetőséget, hogy szolgálati idő szerzése érdekében a nyugdíjbiztosítási szervvel megállapodást kössenek - hívta fel a figyelmet Vágó Gábor. A nyugellátás összege elsősorban a megszerzett szolgálati időtől, valamint az úgynevezett átlagszámítási időszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles keresetek, jövedelmek alapján számított átlagkereset összegétől függ. A hatályos társadalombiztosítási jogszabályok azok számára is lehetőséget nyújtanak a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő, illetve szolgálati idő és az ehhez kapcsolódó, figyelembe vehető jövedelem megszerzésére, akik nem állnak (nem álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. A törvény szerint a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulékot kell megfizetnie annak a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személynek, aki az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultságához szükséges hiányzó szolgálati időt - legfeljebb azonban öt naptári évet - kívánja szolgálati időként elismertetni. A hiányzó szolgálati idő elismerésére akkor köthető megállapodás, ha az igénylő öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, vagy aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 1997. december 31-ét követően tölti (töltötte) be, de nem rendelkezik az öregségi résznyugdíjhoz szükséges tizenöt év szolgálati idővel. Megállapodást köthetnek a nyugdíjbiztosítóval azok is, akik nem állnak biztosítási jogviszonyban. A megállapodás megkötésénél a nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. A járulékfizetési felső határ 2012-ben napi 21 700 forint, a minimálbér összege pedig havi 93 000 forint. A nyugdíjjárulék mértéke szintén 34 százalék. Azoknak is lehetőségük van megállapodást kötni, akik 1998-ban nem kaptak gyermekgondozási segély (gyes) a gyermek gondozása, ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamára amiatt, hogy a család egy főre jutó jövedelmének összege meghaladta a jogszabályban előírt mértéket. Az érintettek erre az időszakra úgy szerezhetnek szolgálati időt, ha a megállapodás megkötésének napján érvényes gyes összegének (2012-ben havi 28 500 forint) a 10 százalékának megfelelő, vagyis 2850 forint járulékot megfizetnek. A gyes idejével megegyező otthoni gondozás idejére szóló megállapodás megkötését követően a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget egy összegben, a megállapodás megkötését követő 30 napon belül kell teljesíteni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése