2012. november 3., szombat

Öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati idő

Öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati időként lehet elismertetni a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás (beleértve a doktorandusz-képzést is) keretében folytatott tanulmányok idejét is. A megállapodás megköthető a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően is. Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok esetében legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő (a hosszabb) vehető szolgálati időként figyelembe. Ehhez a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 34 százalékának megfelelő összegű nyugdíjjárulékot kell megfizetni. A tanulmányok ideje alatt kötött megállapodás alapján havonta kell a járulékfizetést teljesíteni - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - míg a "visszamenőleges" időre kötött megállapodás esetén a megkötött időtartamra egy összegben - a megállapodás megkötését követő 30 napon belül - kell a járulékot megfizetni. A megállapodás a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt időre köthető meg, amely magában foglalja a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése