2012. április 5., csütörtök

Közalkalmazottak utazási kedvezménye 2014 - Közalkalmazottak utazási kedvezménye a 2014 -es esztendőre

Az utazási kedvezmény igénybevételének részleteit, valamint az utalvány formai követelményeit a 85/2007 (IV. 25.) számú Kormányrendelet tartalmazza. A kiállításra javasolt utalvány-formátumot jelen hírlevelünk mellékleteként csatoltan megküldjük. Az utalvány mintája az oldal alján gépi kitöltésre alkalmas word és a kézi kitöltésre javasolt pdf kiterjesztéssel is letölthető.
Kérjük, hogy az utalványokat minden esetben eredeti bélyegzőlenyomattal és cégszerű aláírással lássák el, hogy azok valódisága a jegyvizsgálat alkalmával egyértelmű legyen
A kedvezmény felhasználásánál fontos tudni, hogy
- a 100 km és az alatti távolságra kiadott menettérti jegyek az érvényesség első napját követő 3. nap 24. órájáig,
- a 100 km feletti távolságra kiadott menettérti jegyek 14 napig használhatóak utazásra.
Ha a visszautazást ennél későbbi időpontban tervezik, a közalkalmazotti utalványok esetében a MÁV-START Zrt. lehetőséget ad arra, hogy az oda- és a visszaúti jegyet a tervezett oda- és visszautazás napjára külön váltsák meg. A visszaúti jegy az odaúti jeggyel egyidőben is és külön időpontban is megváltható ugyanazon bélyegzési hely felhasználásával. Ez utóbbi esetben a visszaúti jegyváltáshoz be kell mutatni az odautazáshoz megváltott menetjegyet. Ezt a menettérti jegyváltási lehetőséget egy bélyegzési hely felhasználásával mindaddig biztosítjuk, amíg egy újabb bélyegzési hely felhasználásával egy következő utazást nem kezdenek meg.
A kedvezmény igénybevételével, illetve egyéb vasúti utazással kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak a MÁV-START Ügyfélszolgálatához, telefonon a MÁVDIREKT 06 40 494949-es telefonszámán, illetve e-mailen az informacio@mav-start.hu címen.
Valamennyi munkavállalójuk részére kellemes utazást kívánunk!
A 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet strukturális változást hozott a közszféra egyes munkaköreiben dolgozóknak juttatott utazási kedvezmények körében.
Korábban a MÁV ZRt. által kiállított, évente megújítható, arcképes igazolvánnyal a vasúti közlekedésben 50%-os kedvezményre voltak jogosultak korlátlan számban. Azonban az ország sok települése vasúton nem érhető el, így az ott élőknek a kedvezmény igénybevételére kevesebb lehetőségük volt. Az új „Utazási utalvány” segítségével immár a helyközi közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételére is lehetőség nyílik a következők szerint:
 • A 12 alkalommal igénybe vehető kedvezmény menettérti útra szól. (7.§ (1)) A kedvezményre jogosító cellák azonban egy útra történő utazáshoz is felhasználhatók. Amennyiben az adott jegyváltási helyen a szolgáltató csak egy útra szóló menetjegyet tud kiállítani, a menettérti utazás igénybevételéhez javasoljuk az odaúti menetjegy megőrzését, illetve- amennyiben az elővételi jegyvásárlás megoldott- a visszaútra a menetjegy utazás után, elővételben történő megváltását.
 • Az utazás során lehetőség van több, különböző járat igénybevételére, így például az autóbusszal megkezdett utazás vasúton is folytatható (csatlakozó utazások). (7.§ (5))
 • A csatlakozó utazások esetében az utazást egy irányba az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig be kell fejezni. (7.§ (5))
 • Az Utazási utalvány fényképet nem tartalmaz, ezért kérjük az igénybevételkor egy Üzletszabályzat szerinti személyazonosításra alkalmas igazolvány külön kérés nélküli felmutatását.
 • Az Utazási utalványt a munkáltató tölti ki. (7.§ (3))
 • A jogosultak körét a 7.§ (1) részletesen leírja.
 • Egy munkavállaló egy évben csak egy Utazási utalványt kaphat, elvesztés esetén az utalvány nem pótolható. A munkaadónak a munkavállalót az utalvány felhasználásáról elszámoltatnia nem kell.
 • Aki érvénytelen Utazási utalvánnyal vagy az érvényes utalvány bemutatása nélkül kísérli meg az utazást, annak a rendelet szerinti pótdíjat kell megfizetnie!
 • Az esetleges félreértések elkerülése érdekében a kiállító intézmények az utalványokról olyan nyilvántartást vezessenek, amely kizárja több utalvány azonos személy számára, illetve jogosulatlan személy számára történő kiállítását.
 • A 2007-ben kiadott utalványok 2008. március 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra, így elmarad a korábbi érvényesítés az azzal járó érvényesítési díjjal együtt.
 • A 2007. március 4-től autóbusszal üzemeltetett korábbi MÁV viszonylatok a helyközi autóbusz-közlekedés részét képezik, így ezeken a viszonylatokon a vasúti kedvezmények nem érvényesek.
Utazási utalvány
a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott utazási kedvezmény igénybevételéhez
(a közalkalmazottak, közszolgálatban dolgozók és a közszféra más, a fenti jogszabályban meghatározott munkavállalói, illetve egyes nem állami fenntartású intézmények hasonló munkakört betöltő dolgozói részére)
Az utazási kedvezményt igénybe vevő neve:
Az utalvány kiállítójának (foglalkoztató) neve, címe:
Az utalvány kiállításának időpontja:
Az utalvány érvényességi ideje: 2012. December 31.
A közalkalmazottak utazási kedvezményének igénybevételéhez szükséges nyomtatvány.
Utazási utalvány 2011Utazási utalvány 2012-2013
Microsoft Word documentum, kB
2012. február 23.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése